Nowy Polski

Słownik Pijacki


818 określeń już zebranych! - Złota Księga - Co robić?

Takie sobie zdjęcie

Wiele lat temu Julian Tuwim zebrał w "Polskim Słowniku Pijackim" około 2000 (słownie: dwa tysiące) określeń na pijaka, picie, przyśpiewek i pogwarek pijackich. Jakie korzyści miały płynąć ze stworzenia wówczas takiego słownika - oddajmy głos samemu Tuwimowi:

[...] Nie śmiem twierdzić, że brak słownika pijackiego był tzw. "dotkliwą luką" w polskiej bibliografii słownikarskiej, sądzę jednak, że wolny, trzydziestomilionowy naród, posiadający, skromnie licząc, z pięć milionów zawołanych pijaków, powinien mieć jakiś leksykon, jakąś encyklopedię, w której zabłyszczałyby świetności mowy ojczystej, w kieliszku odbite. A odbiły się taką wspaniałą rozmaitością barw, zadzwoniły w szklanki i butelki taką symfonią, rozbulgotały się w przepastnych gardzielach taką pieśnią i takie w nich mnóstwo odgłosów dawnego obyczaju i historii, że nie wątpię, iż mój Linde pijacki znajdzie skromne uznanie nawet w oczach abstynentów. Cóż dopiero, gdy dostanie się do rąk mistrzów i adeptów wysokiego kunsztu pociągania z butelki. Jakie piękne możliwości, jakie rozległe perspektywy otworzą się rodzimym moczygębom, łykaczom, dybidzbanom i szmirusom! Pijak bywał dotychczas nietrzeźwy, wlany, zawiany, ululany, wstawiony, urżnięty - a tu dowie się nagle, że i na trzysta innych sposobów może być pijany. Golił sznapsa, trąbił gorzałkę, wcinał monopolkę - teraz będzie mógł szmarnąć ślepuchy, siec smołsko, dusić dryzelichę i szwiecować grybsbubę. Żyć nie umierać! Varietas delectat. [...]

I cóż dzisiaj? Sytuacja nie zmieniła się za bardzo, ale zmieniły się określenia, których zwykliśmy używać dla nazwania naszego ulubionego piwa, wina, czy też...
Dlatego też postanowiłem stworzyć aneks do Polskiego Słownika Pijackiego - czyli Nowy Polski Słownik Pijacki, by kontynouwać ideę wieszcza.

Ta strona ukazała się na dwóch CD-ROMach: dołączonym do pierwszego numeru czasopisma Internet Off-line oraz do //WWW 09/1998.


index Piotr Keplicz mail 29/09/2001

Od 12/10/1996 stronę odwiedzono kilkadziesiąt tysięcy razy.