Nowy Polski Słownik Pijacki

Dodatek - powtórki

Tu znajdują się określenia które znalazły się w oryginalnym słowniku, a są nadal aktualne i używane.


Indeks przy haśle oznacza osobę, która hasło nadesłała. Brak indeksu oznacza, że hasło umieścił Piotr Kęplicz. Autorów pozostałych haseł można znaleźć w Złotej Księdze.

Wszelkie prawa zastrzeżone.


slownik Piotr Keplicz mail 27/09/1997